www.avantbewind.nl

Worden je financiële problemen groter in plaats van kleiner? Heb je onvoldoende inzicht in je financiële situatie en wil je financiële rust? Zou je het fijn vinden om hierbij geholpen te worden?

Mijn naam is Fatima Agouzoul en ben eigenaar van Avant Bewind & Advies. Dit is ontstaan doordat ik vanuit mijn werkervaring heb gezien welke gevolgen financiële onrust kan hebben bij mensen, en hoe belangrijk stabiliteit hierin is.

Onze primaire taak is beschermingsbewind voor mensen die om welke reden dan ook hun financiële belangen niet zelfstandig kunnen behartigen. We doen dit in de regio Rotterdam en Drechtsteden.

Taken die wij voor de betrokkene uitvoeren zijn o.a.

  • Controleert of iemand zijn inkomsten volledig en correct ontvangt, zoals uitkering, toeslagen, loon etc
  • Wij betalen de rekeningen vanuit een beheerrekening,
  • Wij keren leefgeld uit aan betrokkene voor de dagelijkse/wekelijkse boodschappen
  • Wij doen de belastingaangifte
  • Wij houden de inkomsten en uitgaven bij zodat je het overzicht weer hebt
  • Indien nodig zetten wij een regeling in gang met jouw schuldeisers of indien nodig dienen we een aanvraag in bij een schuldhulpverleningsinstantie.

Als je denkt dat dit jou verder kan helpen neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Samen kunnen we bekijken of bewind iets voor jou is!